အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာဂါ (၁၈)ပါးကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လွ်ာသီး ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ေၾကာင္လွ်ာပြင့္

0
359

For Zawgyi

အဆိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေရာဂါ (၁၈)ပါးကို ေပ်ာက္ကင္းနိုင္ေသာ ေၾကာင္လွ်ာသီး ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ေၾကာင္လွ်ာပြင့္

ေၾကာင္လွ်ာပင္ (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae) ။ ဥံဳ ျမန္မာ့ တိုင္ရင္းေဆးပညာ အသစ္ တဖန္ ျပန္လည္ ထြန္းကားပါေစေသာ္ ။ ေၾကာင္ေလးပင္ ေျမြႏွင့္ အဆိပ္မ်ိဳးမ်ိဳး နိုင္နင္းေသာ ေဆး ေဖာ္စပ္ရာ၌ အသံုးျပဳ ေၾကာင္ တစ္ေကာင္ ေခၚသည့္ ေၾကာင္လ်ွာရြက္

(၁) ေၾကာင္လွ်ာအေခါက္ကို အမႈန္႕ျပဳ ၍ ခ်င္း(ဂ်င္း)ရည္ ၊ ပ်ားရည္တို႔ႏွင့္ ေရာစပ္လ်က္ ေသာက္ေသာ္ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

(၂) အေခါက္မႈန္႔ကို ေရေႏြးတြင္ ၂ နာရီခန္႔ စိမ္၍ စစ္ၿပီး နံနက္ ည ေသာက္ေသာ္ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

(၃) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို ေရစိမ္၍ ၎ေရႏွင့္ ပလုတ္က်င္း ေပးေသာ္ ခံတြင္း ေျခာက္ ကြဲနာ ေပ်ာက္ပါတယ္ ။

(၄) သားဖြားၿပီး နာက်င္ ကိုက္ခဲသည့္ ေရာဂါ ၊ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါမ်ားအတြက္လည္း ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို သံုးနိုင္ေသးသည္ ။

(၅) အျမစ္ေခါက္ကို အဆစ္အမ်က္ေရာဂါ ၊ ဖ်ားေရာဂါ ၊ ၀မ္းေဖာ ၊ ၀မ္းေရာင္ ၊ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳ၏ ။

(၆) ေၾကာင္လွ်ာရြက္ ညွစ္ေရကို ေသာက္ေသာ္ ဘိန္းဆိပ္သင့္ ျခင္း ေပ်ာက္၏ ။

(၇) ေၾကာင္လွ်ာရြက္ျပဳတ္တို႔စားက ၀မ္းမီးေကာင္း၏။ နားအူ နားကိုက္ေကာင္း၏ ။

(၈) ေၾကာင္လွ်ာ အသီးကို ျပဳတ္၍ လည္းေကာင္း ၊ ဖုတ္၍ လည္းေကာင္း စားျခင္းျဖင့္ အစာမေၾကေရာဂါ ၊ လည္ပင္းႀကီး ေရာဂါ ၊ သရိုက္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။ သုပ္စားျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းတြင္း အပူဖုေပါက္ေသာေရာဂါ ေပ်ာက္သည္ ။

(၉) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ၾကက္သား ေရာ ခ်က္စားပါက ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏

(၁၀) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ငါးရံ႕ျဖင့္ ခ်က္စားပါက ကာလ၀မ္းေရာဂါေပ်ာက္၏ ။ အားကို ျဖစ္ေစၿပီး အစာမေၾကေရာဂါ ၀မ္းပ်က္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

(၁၁) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ပုစြန္ ခ်က္စားက ႏွလံုးေလရိုက္ေရာဂါ ၊ ႏွလံုးတုန္ ၊ ရင္တုန္ေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။

(၁၂) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ငါးသေလာက္ ခ်က္စားက အေဖာေရာဂါကို က်ေစ၍ လူကို ၀ၿဖိဳးေစၿပီး ႏွလံုး အားနည္းျခင္းကို ေပ်ာက္ေစသည္ ။

(၁၃) ေၾကာင္လွ်ာသီး ႏွင့္ ငါးေျမြထိုး ခ်က္စားက ဒူလာေသြး၀မ္း မီးယပ္ေသြး၀မ္း ႏွင့္ ျမင္းသရိုက္ ေရာဂါတို႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ၏ ။

(၁၄) ေၾကာင္လွွ်ာ အျမစ္ကိုေသြး၍ လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ အနာ၀င္ မန္းလိုက္ျခင္း ေပ်ာက္ကင္းသည္ ။

(၁၅) ေၾကာင္လွ်ာသီးကို (၇) ရက္ ႏွစ္ခါ စားေသာ္ သုတ္ခြန္အား တိုးပြားေစ၏ ၊ ေဒါသသံုးပါးကို ၿငိမ္းေစ၏ ။

(၁၆) ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္အျမစ္ တို့ကို ေသြးလိမ္းေသာ္ ေလျဖတ္ေလငန္း တျခမ္းေသ ၊ တပိုင္းေသ ၊ ေသြးမေလွ်ာက္ ေလမေလ်ွာက္ ၊ ထံုနာက်င္နာ ၊ ခ်ိနဲ႔ေသာသူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္း၏ ။

(၁၇) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ ၆ ေရြးသား ၊ ခ်င္းေျခာက္ ၆ ဆရြးသား ၊ ထန္းလ်က္ ၁၂ ေရြးသားတို႔ကို ေရာ၍ အလံုး သံုးလံုးရေအာင္ လံုး၍ နံနက္ ေန႔ ည ဒသမႈျပဳတ္ရည္ႏွင့္ ေသာက္ေသာ္ သားဖြား မီးယပ္ေရာဂါျဖစ္သည့္ အမ်ိဳး သမီးမ်ားသားဖြားၿပီးေနာက္ ၄-၅-၆ ရက္တိုင္ေအာင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ကိုက္ခဲ နာက်င္ျခင္းတို့ကို အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင္ ေပ်ာက္ကင္းသည္ ။

(၁၈) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို အမႈန့္ျပဳ၍ ခ်င္း(ဂ်င္း) သတၳဳရည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ၊ ေရာစပ္၍ လ်က္စားေသာ္ ပန္းနာ ေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါသည္ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။

(၁၉) ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ေရႏွင့္ စပ္၍ ႏြားနို႔ ၊ ပဲစင္းငံုရြက္ သတၳဳရည္ေရာၿပီး ရွဴေပးခဲ့ေသာ္ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။

(၂၀) ေၾကာင္လွ်ာ အေခါက္မႈန္႔ကို ေရေႏြးတြင္ ႏွစ္နာရီၾကာမွ် စိမ္၍စစ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၁ က်ပ္သားမွ် နံနက္ည ေသာက္ခဲ့ေသာ္ ၀မ္းမီးႏုံ႕ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ အစာမေၾကေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။

(၂၁) ေၾကာင္လွ်ာရြက္ သတၳဳရည္ကို တိုက္ေသာ္ ဘိန္း ဆိပ္သင့္သူမ်ား သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္ ။

(၂၂) ေၾကာင္လွ်ာရြက္ကို သို႔မဟုတ္ ေၾကာင္လွ်ာေခါက္ကို ေရႏွင့္စိမ္၍ ၎ေရကို ပလုတ္က်င္းေပးခဲ့ေသာ္ ခံတြင္းေျခာက္ကဲြနာ ေပ်ာက္ကင္း၏ ။

(၂၃) ေၾကာင္လွ်ာပြင့္ကို သုတ္စားျခင္း ၊ ေရေႏြးေဖ်ာၿ္ပီး တို႔ျပဳတ္စားျခင္း ျဖင့္ ႏႈတ္မၿမိန္နာ အတြက္ ေပ်ာက္ကင္း ၏ ။

ေရႊရင္ေက်ာ္ ေစပိုင္ပညာရွင္ ဆရာျဖိဳးပိုင္ (၀ူခုန္း ဣစာၦသယမဟိဒၶိတန္ခိုးရွင္)

For Unicode

အဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရောဂါ (၁၈)ပါးကို ပျောက်ကင်းနိုင်သော ကြောင်လျှာသီး ကြောင်လျှာရွက် ကြောင်လျှာပွင့်

ကြောင်လျှာပင် (Indian Trumpet Flower , Raw Material , Oroxylum indicun Vent , Bignoniaceae) ။ ဥုံ မြန်မာ့ တိုင်ရင်းဆေးပညာ အသစ် တဖန် ပြန်လည် ထွန်းကားပါစေသော် ။ ကြောင်လေးပင် မြွေနှင့် အဆိပ်မျိုးမျိုး နိုင်နင်းသော ဆေး ဖော်စပ်ရာ၌ အသုံးပြု ကြောင် တစ်ကောင် ခေါ်သည့် ကြောင်လျှာရွက်

(၁) ကြောင်လျှာအခေါက်ကို အမှုန့်ပြု ၍ ချင်း(ဂျင်း)ရည် ၊ ပျားရည်တို့နှင့် ရောစပ်လျက် သောက်သော် ပန်းနာ ချောင်းဆိုးရောဂါ ပျောက်၏ ။

(၂) အခေါက်မှုန့်ကို ရေနွေးတွင် ၂ နာရီခန့် စိမ်၍ စစ်ပြီး နံနက် ည သောက်သော် အစာမကြေရောဂါ ပျောက်၏ ။

(၃) ကြောင်လျှာခေါက်ကို ရေစိမ်၍ ၎င်းရေနှင့် ပလုတ်ကျင်း ပေးသော် ခံတွင်း ခြောက် ကွဲနာ ပျောက်ပါတယ် ။

(၄) သားဖွားပြီး နာကျင် ကိုက်ခဲသည့် ရောဂါ ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ရောဂါများအတွက်လည်း ကြောင်လျှာခေါက်ကို သုံးနိုင်သေးသည် ။

(၅) အမြစ်ခေါက်ကို အဆစ်အမျက်ရောဂါ ၊ ဖျားရောဂါ ၊ ဝမ်းဖော ၊ ဝမ်းရောင် ၊ ဝမ်းကိုက်ရောဂါများအတွက် အသုံးပြု၏ ။

(၆) ကြောင်လျှာရွက် ညှစ်ရေကို သောက်သော် ဘိန်းဆိပ်သင့် ခြင်း ပျောက်၏ ။

(၇) ကြောင်လျှာရွက်ပြုတ်တို့စားက ဝမ်းမီးကောင်း၏။ နားအူ နားကိုက်ကောင်း၏ ။

(၈) ကြောင်လျှာ အသီးကို ပြုတ်၍ လည်းကောင်း ၊ ဖုတ်၍ လည်းကောင်း စားခြင်းဖြင့် အစာမကြေရောဂါ ၊ လည်ပင်းကြီး ရောဂါ ၊ သရိုက်ရောဂါ ပျောက်၏ ။ သုပ်စားခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းတွင်း အပူဖုပေါက်သောရောဂါ ပျောက်သည် ။

(၉) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ကြက်သား ရော ချက်စားပါက ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ ပျောက်၏

(၁၀) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ငါးရံ့ဖြင့် ချက်စားပါက ကာလဝမ်းရောဂါပျောက်၏ ။ အားကို ဖြစ်စေပြီး အစာမကြေရောဂါ ဝမ်းပျက်ရောဂါ ပျောက်၏ ။

(၁၁) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ပုစွန် ချက်စားက နှလုံးလေရိုက်ရောဂါ ၊ နှလုံးတုန် ၊ ရင်တုန်ရောဂါ ပျောက်၏ ။

(၁၂) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ငါးသလောက် ချက်စားက အဖောရောဂါကို ကျစေ၍ လူကို ဝဖြိုးစေပြီး နှလုံး အားနည်းခြင်းကို ပျောက်စေသည် ။

(၁၃) ကြောင်လျှာသီး နှင့် ငါးမြွေထိုး ချက်စားက ဒူလာသွေးဝမ်း မီးယပ်သွေးဝမ်း နှင့် မြင်းသရိုက် ရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေ၏ ။

(၁၄) ကြောင်လျှာ အမြစ်ကိုသွေး၍ လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အနာဝင် မန်းလိုက်ခြင်း ပျောက်ကင်းသည် ။

(၁၅) ကြောင်လျှာသီးကို (၇) ရက် နှစ်ခါ စားသော် သုတ်ခွန်အား တိုးပွားစေ၏ ၊ ဒေါသသုံးပါးကို ငြိမ်းစေ၏ ။

(၁၆) ကြောင်လျှာ အခေါက်အမြစ် တို့ကို သွေးလိမ်းသော် လေဖြတ်လေငန်း တခြမ်းသေ ၊ တပိုင်းသေ ၊ သွေးမလျှောက် လေမလျှောက် ၊ ထုံနာကျင်နာ ၊ ချိနဲ့သောသူများ သက်သာပျောက်ကင်း၏ ။

(၁၇) ကြောင်လျှာခေါက် ၆ ရွေးသား ၊ ချင်းခြောက် ၆ ဆရွးသား ၊ ထန်းလျက် ၁၂ ရွေးသားတို့ကို ရော၍ အလုံး သုံးလုံးရအောင် လုံး၍ နံနက် နေ့ ည ဒသမှုပြုတ်ရည်နှင့် သောက်သော် သားဖွား မီးယပ်ရောဂါဖြစ်သည့် အမျိုး သမီးများသားဖွားပြီးနောက် ၄-၅-၆ ရက်တိုင်အောင် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည့် ကိုက်ခဲ နာကျင်ခြင်းတို့ကို အံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင် ပျောက်ကင်းသည် ။

(၁၈) ကြောင်လျှာခေါက်ကို အမှုန့်ပြု၍ ချင်း(ဂျင်း) သတ္ထုရည်နှင့် လည်းကောင်း ၊ ပျားရည်နှင့် လည်းကောင်း ၊ ရောစပ်၍ လျက်စားသော် ပန်းနာ ချောင်းဆိုးရောဂါသည် ပျောက်ကင်း၏ ။

(၁၉) ကြောင်လျှာခေါက်ရေနှင့် စပ်၍ နွားနို့ ၊ ပဲစင်းငုံရွက် သတ္ထုရည်ရောပြီး ရှူပေးခဲ့သော် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ရောဂါ ပျောက်ကင်း၏ ။

(၂၀) ကြောင်လျှာ အခေါက်မှုန့်ကို ရေနွေးတွင် နှစ်နာရီကြာမျှ စိမ်၍စစ်ပြီးနောက် တစ်ကြိမ်လျှင် ၁ ကျပ်သားမျှ နံနက်ည သောက်ခဲ့သော် ဝမ်းမီးနုံ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော အစာမကြေရောဂါ ပျောက်ကင်း၏ ။

(၂၁) ကြောင်လျှာရွက် သတ္ထုရည်ကို တိုက်သော် ဘိန်း ဆိပ်သင့်သူများ သက်သာပျောက်ကင်းသည် ။

(၂၂) ကြောင်လျှာရွက်ကို သို့မဟုတ် ကြောင်လျှာခေါက်ကို ရေနှင့်စိမ်၍ ၎င်းရေကို ပလုတ်ကျင်းပေးခဲ့သော် ခံတွင်းခြောက်ကွဲနာ ပျောက်ကင်း၏ ။

(၂၃) ကြောင်လျှာပွင့်ကို သုတ်စားခြင်း ၊ ရေနွေးဖျောြ်ပီး တို့ပြုတ်စားခြင်း ဖြင့် နှုတ်မမြိန်နာ အတွက် ပျောက်ကင်း ၏ ။

ရွှေရင်ကျော် စေပိုင်ပညာရှင် ဆရာဖြိုးပိုင် (ဝူခုန်း ဣစ္ဆာသယမဟိဒ္ဓိတန်ခိုးရှင်)